Главная
«мезоліт»,   Солопенко.   домашня   овочевий   посуд   гігієни   Плейфера   вера   центр,   109.   плями   джерела»   зліпила   калорійності   Збірник   методи   електрокамін   services   лікування   племінний   «бронзовий   голови   упростите   рідна   св?то?'||SLeeP(3)  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Де ховаються калорії 
Таблица калорийности продуктов (из расчета на 100 г продукта) 
Організація весілля справа відповідальна! 
Молочні ріки, киселеві береги 
Спадкоємна схильність 
Исследуйте чудеса Испании: Прекрасный летний рай Европы 
Причина осінньої депресії 
Теніс для початківців 
Зоряний фітнес (2) 
Alla Nesvit English 8 class (Алла Несвіт, Англійська мова, 8 клас)  
Ахіллове сухожилля 
Замість горщика — кошик 
Диетическое питание при сахарном диабете 
Виноградний догляд за собою 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Основи бізнесу
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
«Механизм организации собственного бизнеса и правовые основы предпринимательской деятельности»   
   1. Сущность и значение хозяйственной деятельности
   2. Виды хозяйственной деятельности
   3. Субъекты хозяйственной деятельности
   4. Сущность предпринимательства
   5. Ограничения при осуществлении предпринимательской деятельности
   6. Ограничения при создании различных видов хозяйственных обществ
   7. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности
   8. Принципы регулирования предпринимательской деятельности
   9. Лицензирования некоторых видов предпринимательской деятельности
   10. Патентование некоторых видов предпринимательской деятельности
   
   «Основы законодательства»
   1. Срок действия торгового патента
   2. Виды деятельности, подлежащие патентованию
   3. Срок действия лицензии на право осуществления большинства видов хозяйственной деятельности
   4. Основания для отказа в выдаче лицензии
   5. Момент ликвидации юридического лица
   6. Размер сбора за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц и юридических лиц
   7. Органы, осуществляющие государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности
   8. Критерии отнесения предприятий к малым
   9. Предельная численность участников хозяйственных обществ
   10. Размер уставного капитала хозяйственных обществ
   11. Правила определения срока действия договора аренды имущества частной и коммунальной формы собственности
   12. Формы заключения договора аренды недвижимого имущества
   13. Правовые основания изменения владельца объекта аренды
   14. Суть преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на новый срок
   
   «Особенности налогообложения субъектов предпринимательской деятельности»
   1. Теоретические основы налогообложения
   2. Режимы налогообложения для субъектов малого бизнеса
   3. Плательщики единого налога – юридические лица
   4. Плательщики единого налога – физические лица
   5. Ставки единого налога для СПД – физических и юридических лиц
   6. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
   7. Порядок и размеры взносов в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности
   8. Порядок и размеры взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы
   9. Порядок и размеры взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины
   10. Порядок и размеры взносов в Пенсионный фонд Украины
   «Бухгалтерский учет на малых предприятиях»
   1. Основные положения, раскрываемые в приказе об учетной политике малого предприятия
   2. Специфические особенности организации бухгалтерского учета, сложившиеся в рамках государственной поддержки субъектов малого предпринимательства
   3. Основная суть упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства
   4. Особенности упрощенной формы учета
   5. Суть налогового учета расходов по нормам и по данным первичных документов
   6. Бухгалтерские проводки по единому налогу у субъекта малого предпринимательства, использующего упрощенный План счетов
   7. Бухгалтерские проводки по списанию затрат со счета 23 у субъекта малого предпринимательства, выполняющего работы или оказывающие услуги
   8. Бухгалтерские проводки по оприходованию запасов субъектами малого предпринимательства, использующими упрощенный План счетов
   9. Бухгалтерские проводки по введению в эксплуатацию объектов основных средств субъектами малого предпринимательства, использующими упрощенный План счетов
   10. Состав годового Финансового отчета субъекта малого предпринимательства согласно П(С)БУ 25
   
   «Менеджмент малого бизнеса»
   1. Малое предпринимательство: сущность, характерные черты, субъекты осуществления
   2. Функции малого бизнеса и его роль в экономике
   3. Формы осуществления малого предпринимательства
   4. Виды государственной поддержки субъектов малого предпринимательства
   5. Экономический механизм осуществления малого бизнеса
   6. Перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождается субъект предпринимательства
   7. Перечень документов, необходимых для регистрации субъектов малого предпринимательства как юридического лица
   8. Перечень документов, необходимых для регистрации субъектов малого предпринимательства без образования юридического лица
   9. Особенности ведения финансовой отчетности субъектов малого бизнеса
   10. Современные формы ведения малого бизнеса с использованием информационных технологий
   
    «Стратегия предприятия как основа развития бизнеса»
   1. Сущностная «стратегии» как категории: основные дефиниции, сущность по форме и содержанию, виды стратегий
   2. Этапы формирования стратегий
   3. Конкурентные стратегии: сущность, виды , методы защиты конкурентных преимуществ
   4. Стратегия лидерства в издержках: характеристика, условия реализации, риски
   5. Стратегия дифференциации
   6. Стратегия фокусирования
   7. Стратегия внедрения нового товара (услуги)
   8. Стратегия диверсификации
   9. Корпоративная стратегия: сущность, условия реализации, риски
   10. Виды стратегий для малых предприятий
   
   «Инвестиционная деятельность предприятия. Определение экономической эффективности инвестиционного проекта»
   1. Что такое инвестиции
   2. Реновационные, чистые, валовые инвестиции
   3. Реальные инвестиции
   4. Амортизация как источник финансирования инвестиционной деятельности
   5. Расчет будущей стоимости денег по сложным процентам при начислении процентов один раз в год и m раз в год
   6. Расчет настоящей стоимости денег
   7. По какой формуле можно рассчитать чистую приведенную стоимость проекта при меняющихся и неизменных переменных проекта
   8. Как определяется ставка дисконтирования
   9. Что означает показатель внутренней нормы доходности проекта
   
   Современные технологии управления персоналом
   1. Содержание и инструменты управления персоналом предприятия
   2. Методы управления персоналом предприятия
   3. Адаптация работника и её виды
   4. Теории мотивации
   5. Управление карьерой
   6. Аттестация персонала
   7. Коммуникационный процесс в организации
   8. Управление конфликтами
   9. Оценка персонала
   10. Антикризисное управление персоналом
   
   «Охрана труда»
   1. Расследование и учет несчастных случаев. (Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве)
   2. Что включают в себя нормативные акты по охране труда?
   3. Служба охраны труда и ее направления
   4. Нормативные акты об охране труда, действующие в пределах предприятия, организации, учреждения
   5. Законодательная и нормативная база Украины об охране труда
   6. Функции управления охраной и условиями труда
   7. Система управления охраной труда
   8. Организация охраны труда на предприятии
   9. Группы норм направленных на обеспечение безопасности и условий труда.
   10. Органы государственного управления охраной труда. Их компетенция и полномочия. (Закон Украины «Об охране труда»)
   
   «Техника поиска работы»
   1. Предварительное интервью
   2. 12 ошибок в резюме
   3. Распространенные ошибки при прохождении собеседования
   4. Поиск и отбор кадров для обеспечения высокого качества отбираемых кандидатов
   5. Персонал-технологии и требования, которым они должны отвечать
   6. Методы комплексной системы отбора
   7. Типы интервью и стандартные вопросы при его прохождении
   8. Многоступенчатый подход для отбора персонала
   9. Система оценки кандидата
   10. Комплексная система отбора
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3342 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Тесты по предмету «Стратегия предприятия»
для Центра занятости, с ответами
   

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4847 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:5499 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ЛЕКЦИЯ 9. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:3435 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:5165 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ЛЕКЦИЯ. Патентование некоторых видов предпринимательской деятельности
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:4275 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу